Sertaç Sedat KÖKSAL
Sertaç Sedat KÖKSAL
İşe almak işverenden sigortası devletten
13 Temmuz 2015 Pazartesi / namehaber@hotmail.com - Tüm Yazılar

Ülkemizdeki en önemli istihdam sorunlarından biri; iş gücü ihtiyacı olan bir sektöre kalifiye eleman bulma zorluğudur. Özellikle sanayi sektörü ara eleman ihtiyacını karşılamakta oldukça güçlük yaşamaktadır. Kimi ekonomistler bu durumu ülkemizin mesleki anlamda eğitim veren okullarından mezun olanların yetersizliğine yormakta, kimileri de eğitim politikalarımızın revize edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Diğer taraftan özellikle start-up yatırımların ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirecek bütçelere sahip olmamaları nedeniyle, nitelikli işgücü yetiştirilmesi noktasında kişilerin mesleki okullarda aldıkları teorik bilgileri pratik anlamda deneyimleme şansının az olduğunu söyleyebiliriz.

İşletmeler tecrübeli işgücü istemekte ancak tecrübeli eleman bulamamakta, işçiler ise tecrübe edinmek istemekte ancak tecrübe kazanabilecekleri bir iş bulamamaktadır. Ülkemizde ortaya çıkan bu paradoksu çözmek amacıyla oldukça yararla politikalar üreten bir kurum olarak İŞKUR karşımıza çıkmaktadır.

İşsizlikle mücadelenin en önemli araçlarından biri mesleki eğitimdir. Toplumlarda sadece ekonomik değil sosyal yaralar da açarak, küresel kriz haline gelen işsizlikle mücadele için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda, işsizlik sigortası fonunun işgücü yetiştirme faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin yapılan değişiklik ve takip eden yasal düzenlemelerin ardından Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun “Kurumun Görevleri” başlığı altındaki 3.maddesi c bendinde de yer aldığı gibi “...işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, mesleki eğitim ve işgücü uyum programları geliştirmek ve uygulamak...” amacıyla İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinde ve diğer mevzuatta yapılan değişikliklerle birlikte İşgücü Yetiştirme Faaliyetleri düzenlenmiştir.

İŞKUR AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARIYLA NİTELİKLİ ELEMAN YETİŞTİRİYOR

Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar ve diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlenmektedir.

Türkiye çapında 81 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri sonucunda o ilde en çok ihtiyaç duyulan meslekler tespit edilmekte ve bu mesleklerde kurs/program düzenlemek amacıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından Yıllık İşgücü Eğitim Planları hazırlanmaktadır.

2015 yılı işgücü eğitim planında da İstanbul için “Ahşap Doğramacılığı”ndan, “Yönetici Asistanlığı”na, “Uçak Kabin Memurluğu”ndan, “Sosyal Medya Uzmanlığı”na kadar toplamda 54.040 kişilik kontenjan bulunmaktadır.

YETİŞTİRİLEN İŞGÜCÜNÜN GİDERLERİ İŞKUR TARAFINDAN SAĞLANIYOR

Düzenlenen faaliyetlere katılanlardan herhangi bir ad altında, herhangi bir ücret ya da katkı alınmamaktadır. Faaliyetlere ilişkin tüm giderler İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca faaliyetlerden yararlananlara eğitim ya da katılım süresince yol yemek gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla günlük 20-25 TL ödeme yapılmaktadır. Toplum yararına programlarda ise bu ödemeler asgari ücret düzeyinde olmaktadır.

İŞE ALMAK İŞVERENDEN SİGORTASI İŞKUR’DAN

Bir mesleği olmakla birlikte, yeni mezun olması veya uzunca bir süre kendi mesleğinde çalışma olanağı bulamayan ve mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve tecrübesini artırmak isteyen işsizlerin, mesleklerini geliştirebileceği işletmelerde, mesleği ile ilgili alanlarda en fazla 6 ay süre ile işletmeden herhangi bir ücret almaksızın iş deneyimi ve işletme kültürü kazanma amacıyla düzenlenen işbaşı eğitim programında programa katılan kursiyerlerin sigorta primleri İŞKUR tarafından ödenmektedir.

Ayrıca 31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük kişilerin program sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenlerin imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay , diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile sigorta primi işveren hissesi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN FİİLİ ÖDEMELER VERGİ MATRAHINDAN DA İNDİRİLEBİLİYOR

Programa katılan kursiyerlere hâlihazırda İŞKUR tarafından bir ödeme yapılmaktadır. Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin de Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ve 11. maddeleri gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı bulunmaktadır.

Aynı zamanda 30 yaşından büyük kişilerin istihdam edilmesi durumunda da katılımcının cinsiyetine göre 4447 sayılı Kanun’un Geçici 10. Maddesi gereğince 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

EN AZ 2 ÇALIŞANI BULUNAN ÖZEL SEKTÖR İŞYERLERİ PROGRAMDAN YARARLANABİLİR

İş başı eğitim programları özel sektör işyerlerinde de düzenlenebilmektedir. Bu programdan yararlanmak isteyen özel sektör işyerlerinin ise en az 2 çalışanının bulunması gerekmektedir. Program bir kişi için haftada en fazla 45 saat ve toplamda 6 aydan fazla olamamaktadır.

Ayrıca işyerinin son üç aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısı ile son durumdaki çalışan sayısının birbirine eşit olması veya fazla olması gerekmektedir.

Örneğin;

Bir işyerinde staj programı öncesindeki son üç aylık dönemde ortalama sigortalı sayısı 40 olup, son durumda fiilen bu işyerinde 35 çalışan bulunması halinde; işyerinin işbaşı eğitim programından faydalanabilmesi için çalışan kişi sayısını 40 kişiye tamamlaması gerekmektedir.

İŞYERLERİ EN FAZLA KAÇ KİŞİYİ BU KAPSAMDA ÇALIŞTIRABİLİR?

İşyerlerinin programdan faydalanabileceği katılımcı sayısı, işbaşı eğitim programları başlamadan önceki son üç aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verdiği aylık prim ve hizmet belgesinde, bildirilen ortalama sigortalı sayısının 1/10’undan fazla olamamaktadır.. Katılımcı sayısının tespitinde kesirler tama tamamlanmaktadır. 2 ile 10 arası sigortalı çalışanı olan işyerleri ise programlardan 1 (bir) katılımcı için yararlanabilmektedir.

Örneğin,

40 çalışanı olan bir işletmede program kapsamında çalışabilecek kişi sayısı en fazla 4 kişidir. Eğer işyerinde çalışan sayısı 100 olsaydı program kapsamında çalışabilecek kişi sayısı (100/10= 10) en fazla 10 kişi olabilecektir.

Üç aylık çalışan ortalaması 15 olan bir işletmenin işbaşı eğitim programından faydalanılacağı ay da çalışan sayısının 15 ve üzeri ise bu şirket (15/10=1.5) en fazla 2 kişi program kapsamında çalıştırabilmektedir.

Sertaç Sedat KÖKSAL

Soru Görüş ve Önerileriniz İçin,

E-posta: sertack@hotmail.com

Twitter: @sertackoksal

YORUM YAZ
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.