Sertaç Sedat KÖKSAL
Sertaç Sedat KÖKSAL
Milletvekili seçilemeyen bürokratlar görevlerine geri dönebilir mi?
11 Şubat 2015 Çarşamba / namehaber@hotmail.com - Tüm Yazılar

Seçim atmosferine iyiden iyiye giren ülkemizde 07 Haziran 2015 tarihinde yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyen bürokratların istifa etmesi için 10 Şubat 2015 tarihi son gündü.  Yasalar kamu görevi ifa ederken siyaset sahnesinde de yer almaya maalesef izin vermiyor. Ülkemizde halen memurlara siyaset yasağı bulunmakta.  Hal böyleyken kamu görevlileri seçimlerde aday olamaz veya aday olup ta seçilemezler ise görevlerine geri dönme hakkına sahipler.

KAMU GÖREVLİLERİ NEDEN İSTİFA ETMEK ZORUNDA ?

Yasalarımız hem devlet memuru olup hem de siyaset yapmaya müsaade etmemekte. Bu nedenle kamu görevi ifa edenler siyaset yapmak için tek tek istifa etmekte. Bu istifaların yasal gerekçesi ise Milletvekili Seçimi Kanununda yer almakta.

13/06/1983 tarihli ve 18076 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18 inci maddesinde;

Hâkimler ve Savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümden de açıkça anlaşılacağı üzere milletvekili adayı olabilmek için seçimlerin başlangıcından bir ay önce kamu görevinden ayrılmak gerekmektedir.

MİLLETVEKİLİ OLMAK İÇİN İSTİFA EDEN KAMU GÖREVLİLERİ GÖREVLERİNE GERİ DÖNEBİLİR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken Milletvekilliği Genel Seçimlerine katılmak için görevinden istifa eden, bir veya birkaç dönem milletvekili olarak görev yapan ve son seçimlerde yeniden aday adayı olan fakat seçimi kazanamayanların tekrar görev yapmak istemeleri halinde açıktan atamalarının yapılma imkanı bulunmaktadır.

02/05/1961 tarihli ve 10796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7 nci maddesinde;

“Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.”

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde;

“İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.(Mülga ikinci fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/56 md.)

             657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

             Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.” hükümleri yer almaktadır.

Her iki hüküm birlikte incelendiğinde milletvekili seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7 nci maddesi çerçevesinde atamaları yapılabilmektedir.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin son fıkrasında Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirileceğinin hüküm altına alınmış olması karşısında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken milletvekili seçimlerine katılmak için görevinden istifa eden, bir veya birkaç dönem milletvekili olarak görev yapan ve son seçimlerde yeniden aday adayı olan fakat milletvekili seçilemeyenlerin eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanmalarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

 

Sertaç Sedat KÖKSAL

Soru Görüş ve Önerileriniz İçin,

E-posta: sertack@hotmail.com

Twitter: @sertackoksal

YORUM YAZ
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.