Sertaç Sedat KÖKSAL
Sertaç Sedat KÖKSAL
Sosyal güvenlik kurumu’nun stratejik sağlık politikaları
21 Ocak 2015 Çarşamba / namehaber@hotmail.com - Tüm Yazılar

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geçtiğimiz hafta yayınladığı 2015-2019 stratejik planında Sağlık Hizmetlerine Erişimi Kısıtlamadan Sağlık Harcamalarının Sürdürülebilirliğini Sağlamak önemli stratejiler arsasında sayıldı. Bu stratejiye yönelik olarak 4 temek hedef belirlendi. Bu hedefler sırasıyla;

·         Koruyucu Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesine ve Yaygınlaştırılmasına Katkı Sağlamak

·         Sağlık Hizmetlerinin Doğru Kullanılması Konusunda Toplumu Bilinçlendirmek ve Farkındalığı Artırmak

·         Sağlık Sigortacılığının Gelişimine Yönelik Politikalar Üretmek

·         Sağlık Sigortacılığının Gelişimine Yönelik Politikalar Üretmek

Şejklinde ifade edildi. Belirlenen bu hedeflere yönelik  SGK’nın yaptığı açıklamalar stratejik plan metninde aşağıdaki şekide yer aldı.

                                                                                                                                                                                         1.      Koruyucu Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesine ve Yaygınlaştırılmasına Katkı Sağlamak

Risklerin azaltılmasını, hastalıkların önlenmesini amaçlayan koruyucu önleyici sağlık hizmetleri ekonomik ve uygulanması kolay sağlık hizmetleridir. Koruyucu sağlık hizmetleri sayesinde halkın sağlık düzeyinin yükseltilmesi, sağlık açısından risklerin önceden belirlenerek hastalıklar oluşmadan gerekli önlemlerin alınması ve böylece hastalıklara bağlı kalıcı sakatlıkların, iş gücü kayıplarının ve sağlık harcamalarının azaltılması planlanmaktadır. Dolayısıyla bu hizmetlerin yaygınlaştırılması SGK sağlık harcamalarının azalmasını sağlayabilecektir.

GSS sisteminin hayata geçmesiyle birlikte kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ilk kez sosyal güvenlik kapsamında sağlanan sağlık yardımları içine alınmıştır. Ülkemizde koruyucu önleyici sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından verilmekte olup, bazılarının finansmanı SGK tarafından sağlanmaktadır. Birinci plan döneminde genetik hastalıkların ön tanısı için yapılan tetkikler, hepatit-A, pnömokok vb. aşılar ile sünnet gibi koruyucu sağlık hizmetleri katılım payı alınmaksızın karşılanmaya başlanmıştır.

SGK koruyucu önleyici sağlık hizmetlerinin gelişmesinin ve yaygınlaşmasının sağlık harcamaları üzerindeki etkisine önem vermekte, ülkede bu alanda gerçekleştirilen çalışmalara katkı sağlamayı planlamaktadır. 2015-2019 döneminde kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin önceliklerinin belirlenerek bu kapsamda çalışmaların yürütülmesi, diş sağlığına yönelik koruyucu önleyici sağlık hizmetlerinin desteklenmesi planlanmaktadır. Ayrıca aile hekimlerinin koruyucu sağlık hizmetleri alanında etkin olarak yer almasının desteklenmesi, hastalığa neden olan etkenlere karşı mücadele programlarına katkı sağlanması ile kronik hastalıkların izlenmesi ve takip edilmesine yönelik politika geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

2.      Sağlık Hizmetlerinin Doğru Kullanılması Konusunda Toplumu Bilinçlendirmek ve Farkındalığı Artırmak

GSS sistemine geçiş ile birlikte sağlığa erişimin önündeki birçok engel kaldırılmış, vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz ve kolay bir şekilde ulaşabilmeleri sağlanmıştır. Bunun yanında, vatandaşların sağlık hizmetlerini alırken bazı yanlış uygulamalara maruz kalmaması için gerekli önlemler de alınmaktadır. Bu önlemlerden biri de toplumun GSS ve sağlık hizmetlerinin kullanımı konusundaki bilinç ve farkındalık düzeyini artırmaktır.

2010-2014 plan döneminde sağlık hizmetlerinin doğru kullanımı konusunda kamu spotları hazırlanmış, kişilerin hastalanmadan önce kendi sağlıklarını koruyabilmeleri ve etkin sağlık hizmeti kullanımı ile ilgili öğretici bilgiler verilmesi amacıyla Sağlık Hizmetleri Kullanım Rehberi hazırlanmıştır. GSS kapsamındaki kişilerin en çok tereddüt yaşadığı konulara ilişkin bilgilendirme, web sitemizdeki “Hastaneni Seç Doktoruna Ulaş” uygulaması üzerinden yapılmaktadır.

SGK, vatandaşların ve sektör temsilcilerinin sağlık hizmeti konusundaki bilinç ve farkındalık düzeylerinin artmasının toplum sağlığının artırılması ve sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması konusundaki etkisine önem vermektedir. Bu çerçevede, sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması kapsamında sağlık hizmeti sunucularına yönelik yazılımların işlerliğinin artırılması, kullanıcı eğitimlerinin verilmesi planlanmakta, vatandaşlara yönelik ise akılcı ilaç kullanımının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

3.      Sağlık Giderlerinin Etkin Yönetimi İçin İzleme, Değerlendirme, Kontrol ve Denetim Sistemini Geliştirmek

GSS sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve sağlık hizmetlerinin kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla SGK, sağlık hizmeti sunucularını ilgili mevzuat, sözleşme ve protokol hükümleri çerçevesinde denetlemektedir. Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile GSS sistemi kapsamında kullanılan çok sayıda yazılım sayesinde sağlık giderlerine yönelik denetimler, geleneksel denetim biçimlerinden modern denetim yaklaşımlarına dönüşmektedir.

İlk plan döneminde denetimlerin yanı sıra SHS’lere ve 10 bin TL üzerinde sağlık harcaması yapılan 86 bin 660 sigortalımıza dikkat etmeleri gereken hususları içeren bilgilendirici mektup gönderilmiştir. 2015-2019 döneminde, denetimde risk odaklı yaklaşımların kullanılması, sağlık yazılımları üzerindeki kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi, sağlık hizmeti sunucularına uygulanacak yaptırımlara yönelik mevzuat hazırlanması planlanmaktadır.

Sağlık giderlerinin etkin yönetimi için etkili bir izleme, değerlendirme ve kontrol sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. 2010-2014 döneminde ilaçta karekod-barkod uygulaması ile ilgili çalışmalar tamamlanmış, ilaç provizyon sistemindeki maksimum doz kontrolü, cinsiyet ve yaş kontrolü gibi düzenlemelerle israf önemli ölçüde önlenmiş, e-Reçete uygulamasına geçilerek, reçete üzerinden yapılması muhtemel usulsüzlüklerin önüne geçilmiştir. Bu dönemde geliştirilen MEDULA ve Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi ile sağlık alanında suiistimallerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

2015-2019 döneminde GSS sistemine yönelik izleme, değerlendirme ve kontrol sistemi geliştirilecek, bu sayede harcamaların gerçek zamanlı takibini yapmak, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerine yönelik gerekli araştırma ve analizleri yapmak, bu araştırmalarda kullanılacak verileri sağlıklı bir şekilde elde etmek mümkün olacaktır. Ayrıca, sağlık hizmetinin kötüye kullanımını engelleyici çalışmalar yapılması ve sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini geliştirmeye yönelik önlemler alınması da hedeflenmektedir.

4.      Sağlık Sigortacılığının Gelişimine Yönelik Politikalar Üretmek

SGK, dünyadaki sağlık gelişmelerinin yakından takip edilmesi ve olası değişimlerin GSS sistemine ivedilikle uygulanmasına önem vermektedir. GSS sisteminin uygulanmaya başlanmasından bu yana sistemin geliştirilmesine yönelik politikalar hayata geçirilmiştir.

2015-2019 döneminde sağlık sigortacılığının gelişimi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülecek, sistemin kalitesinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik alternatif modellerin oluşturulması, mevcut modellerin geliştirilmesi yönündeki çalışmalara ağırlık verilecektir. Paydaşlarla birlikte katılımcı bir yaklaşımla geliştirilecek politika ve projeler sayesinde hizmet alan memnuniyetinin artması, artan sağlık harcamalarının finansmanının sorunsuz şekilde sağlanması hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, ülkemizde uygulanabilir tamamlayıcı sağlık sigortacılığı modellerinin geliştirilmesi, uygun geri ödeme modellerinin araştırılması, fiyatlandırma politikalarında etkin yöntemlerin kullanılması, sağlık hizmeti sunucuları basamaklarının etkin kullanımına yönelik toplumun bilinçlendirilmesi, basamak sisteminin etkili bir biçimde uygulanması ve sağlık teknolojilerinin ülkemizde üretimi ile yerli ürün kullanımına yönelik teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Sertaç Sedat KÖKSAL

Soru Görüş ve Önerileriniz İçin,

E-posta: sertack@hotmail.com

Twitter: @sertackoksal

YORUM YAZ
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.