Sertaç Sedat KÖKSAL
Sertaç Sedat KÖKSAL
İş güvenliği talimatına uymayan işçi tazminatsız işten çıkarılacak
16 Aralık 2014 Salı / namehaber@hotmail.com - Tüm Yazılar

İş sağlığı ve güvenliği konusunda birçok işveren işçilerin kurallara uymadığından şikayetçi. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirleri almaması karşışında işçinin kaçınma hakkı bulunuyorken, işverenin işçinin kurallara uymamsı durumunda yasal bir dayanağa sahip bir hakkı bulunmamakta. İş yaşamında oluşan bu durum birçok işvereni mağdur konumuna düşürmekle beraber, işçilerinde iş güvenliği önlemlerine uyma konusunda savsaklayıcı bir tutum içerisine girmesine neden olmakta. Bu yasal eksikliğin 09.12.2014 tarihinde TBMM’ye sunulan İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun hükminde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısının yasalaşması halinde giderilmesi planlanmakta.

İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATINA UYMAYANA TAZMİNAT YOK

Bilindiği gibi çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüler. Torba yasada yer alan düzenlemenin yasalaşması ile birlikte iş sözleşmesi ile çalışanlar yükümlülüklerin kendilerine yazılı olarak hatırlatıldığı halde yerine getirmezlerse, iş sözleşmesi bakımından işverene iş sözleşmesinin 4857 sayılı Kanun’un 25 inci maddesine göre haklı nedenle derhal fesih hakkını doğuracak.

Yapılan bu düzenlemeyle işçilerin 6331 sayılı Kanun’da yer alan iş sağlığı ve güvenliğine dair yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmesi amaçlanmakta. İşverene; yükümlülüklerini yerine getirmeyen işçilere yazılı olarak hatırlarma sorumluluğu, tekrarı halinde ise haklı fesih hakkı getirilmektedir.

İŞÇİLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:

·         İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek,

·         Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak,

·         İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek,

·         Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak,

·         Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

İŞ GÜVENLİĞİNE UYMAMAK HAKLI FESİH NEDENLERİ ARASINA GİRİYOR

4857 sayılı İş Kanunu’nda işverenin haklı fesih nedenleri sıralanmıştır. Kanundaki tanımlarına göre süresi belirli olsun veya olmasın işveren,  sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ve zorlayıcı nedenlerle iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.

 Hâlihazırda Kanun’un 25/II-ı maddesinde “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması” şeklinde tanımlanan haklı fesih nedenine usul yönünden bir açıklama getirilmektedir.

İlgili düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte iş güvenliğine uymayan ve işveren tarafından yazılı olarak hatırlatılmasına rağmen ikinci kez iş güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmeyen işçiler tazminatsız olarak işten çıkarılabilecektir.

Sertaç Sedat KÖKSAL

Soru Görüş ve Önerileriniz İçin,

E-posta: sertack@hotmail.com

Twitter: @sertackoksal

YORUM YAZ
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.