Sertaç Sedat KÖKSAL
Sertaç Sedat KÖKSAL
SGK borç affında hangi borç için nereye, nasıl başvurulacak?
29 Eylül 2014 Pazartesi / namehaber@hotmail.com - Tüm Yazılar

6552 sayılı ş Kanunu İle Bazı Kanun Ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 11.09.2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanmasının ardından SGK yapılandırma usul ve esaslarını açıklayan genelgeyi yayınladı. Kanun’un geçici 60 ıncı maddesi ile SGK’ya olan bazı borçların yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkân sağlanmış, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan sigortalılık süreleri diğer kanunlara göre durdurulmuş olanların durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primlerini ödeme hakkı getirilmiştir. Hangi borçların bu kapsamda değerlendirileceği ise SGK tarafından belirlenmiştir.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR

Yapılandırma kapsamına giren borçların 2014 yılı Nisan ayı ve öncesi dönemlere ilişkin olması; 10 Eylül 2014 tarihine kadar tahakkuk etmesine rağmen ödenmemiş olması gerekmektedir. Bu şartları sağlamak kaydıyla,

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden(SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) kaynaklanan, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi borçları,

-Yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkanı kalmamışolan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları,

-Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları,

-Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden

hesaplanan sigorta primi borçları,

-5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel

sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi borçları,

-Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 11/9/2014 tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçlar,

-5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle

30/4/2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezası borçları,

Ve tüm bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme faizleri ve kanuni faizler yenide yapılandırma kapsamında değerlendirilebilmektedir.

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI İÇİN SON SÜRE

Borçların kapsamına göre yapılandırma başvurularının en son yapılacağı tarih te değişmektedir.

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerikapsamındaki sigortalılık statülerinden (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) kaynaklanan borçlarile sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilerek yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar için en geç 31/12/2014 tarihine kadar,

-5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan genel sağlık sigortası primi borçları yönünden en geç 30/4/2015tarihine kadar,

Başvuru yapılması gerekmektedir.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarıiçin e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için elden ya da posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine; ilgili kanunları gereği durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçlarısigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına ilişkin prim borçları için e-Sigorta kanalıyla veya eldenya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil Prim ve Hizmet Daire Başkanlığına,

İdari para cezası borçları içine-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

Ek karşılık prim borçları içine-Sigorta kanalıyla veya elden yada posta yoluyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Daire Başkanlığına,

Sosyal güvenlik destek primi borçlarına ilişkin yapılacak başvurular için borç 01.10.2008 öncesini kapsıyorsa elden ya da posta kanalıyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,borç 01.10.2008 tarihinden önceki veya sonraki süreleri kapsıyorsa başvuru için elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine, Emekli Sandığı emeklileri sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla “Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına,

Başvuru yapmak gerekiyor.

E-BİLDİRGE ŞİFRELERİ KAPANMIŞ OLAN İŞYERLERİ NASIL BAŞVURU YAPACAK ?

5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış ya da 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmamış olmasına rağmen daha önce alınmış e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi şifrelerini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerinin yeniden yapılandırma başvurularını elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapması gerekiyor.

POSTA YOLUYLA YAPILACAK BAŞVURULARA DİKKAT

İşverenlerin atlamaması gereken en önemli hususlardan biri de posta yoluyla yapılacak başvurularda seçilecek gönderi türü.Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolunun tercih edilmesi halinde SGK başvuru formunun postaya verildiği tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul ediyor, buna karşın adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul ediliyor.

 

Sertaç Sedat KÖKSAL

Soru Görüş ve Önerileriniz İçin,

E-posta: sertack@hotmail.com

Twitter: @sertackoksal

YORUM YAZ
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.