Sertaç Sedat KÖKSAL
Sertaç Sedat KÖKSAL
Alt işverenlik ile ilgili yapılacak düzenlemeler
9 Haziran 2014 Pazartesi / namehaber@hotmail.com - Tüm Yazılar

İş dünyasının heyecanla beklediği torba yasa ile ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyonda görüşmeler halen devam etmekte. Bu hafta içerisinde alt komisyonda görüşmelerin tamamlanarak hazırlanan raporun üst komisyona sevk edilmesiyle kanun tasarısının son şekli de ortaya çıkacağa benziyor. Yer altı işlerinde çalışanların çalışma koşullarından, genel sağlık sigortası prim borcu olanlara, doğum borçlanması yapmak isteyenlerden, yurtdışında çalışan kişilerin sigortalılık durumlarına kadar birçok konuda düzenlemenin yer aldığı kanun tasarısında iş dünyasını ilgilendiren en önemli düzenleme ise alt işverenlik müessesesi ile ilgili.

ALT İŞVEREN BÜNYESİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAK KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

TBMM bünyesinde görüşmeleri süren kanun tasarısı ile ilgili işçi talepleri hâlihazırda halen dikkate alınıyor. Geçtiğimiz hafta işçi konfederasyonları başkanları Ak Parti Grup Başkanvekilleri ile yaptıkları görüşmelerde asıl işin alt işveren tarafından yapıldığı yerlerde ortaya çıkan ücret eşitsizliklerin iş barışını ve çalışma ortamındaki huzuru etkilediğini dile getirdiler. Yapılan istişareler neticesinde tasarı metnine hangi konuların ekleneceği ise komisyon çalışmaları neticesinde netlik kazanacağa benziyor. Bugüne kadar alt işveren bünyesinde çalışan özellikle temizlik, yemek ve güvenlik işlerinde istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatı, ücret alacakları, sigorta primleri, sosyal haklar gibi konularda yaşadıkları mağduriyetlerin kanun tasarısındaki maddelerin yasalaşması ile bir nebze azalacağı düşünülmekte.

İŞVEREN VEKİLLERİNE DE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Bilindiği üzere mevzuatımıza göre işyerlerinde sadece yemek, temizlik, güvenlik gibi yardımcı hizmetlerde ve uzmanlık gereken işlerde alt işveren çalıştırılabiliyor. Bir başka deyişle işverenin asıl işi niteliğindeki işlerde alt işverenin işçisini çalıştırması mümkün değil. Ancak pratikte bu kuralın delindiği zaman zaman gözlemleniyor. Neticesinde ise aynı işi yapan iki kişi arasında adil olmayan bir durum ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçmek için görüşmeleri devam eden kanun tasarısının yasalaşması durumunda asıl işverenlik müessesesinin iş kanununa aykırı olarak kullanılması durumunda bu duruma taraf olan asıl işveren ve alt işverene veya bunların işveren vekillerine ayrı ayrı olmak üzere çalıştırılan her bir işçi için idari para cezası uygulanacak. Uygulanacak idari para cezası her bir işçi için 2000 TL düzeyinde olacak.

ALT İŞVEREN DEĞİŞSE DE İŞÇİLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLECEK

Kanun tasarısının işçileri ilgilendiren en önemli konularından biri de kıdem tazminatları ile ilgili. Genellikle yıllık yapılan sözleşmelerle alt işverenlerin değiştiği işyerlerinde işçilerin sözleşme yaptıkları alt işveren sürekli değişmekte; buna karşın hizmet verilen asıl işveren aynı kalmakta. Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan bu sistemde işçilerin kıdem tazminatlarının hesap edileceği hizmet süreleri konusunda tereddütler oluşmakta. Tasarının yasalaşması ile beraber alt işverenin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olan işçilerin çalıştıkları sürelere ilişkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleriaynı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit edilecek.

KIDEM TAZMİNATINI ASIL İŞVEREN ÖDEYECEK

Kıdem tazminatlarının ödenmesi noktasında tasarıyla birlikte asıl işverenlere de görev düşüyor. Alt işveren işçilerinin hak ettiği kıdem tazminatları ile ilgili belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşuna teslim ettikten sonra gerekli inceleme yapılacak; belgelerde yer alan bilgiler doğrultusunda alt işverenin işçisinin hak ettiği kıdem tazminatı ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılacak.

ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME YAPMA HAKKI

Kanun tasarısının yasalaşması sonrasında Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında kurulmuş olan işyerlerinde İş Kanunu kapsamında kurulan asıl işveren- alt işveren ilişkisinde toplu pazarlık süreci asıl işverenin üye olması, alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla ilgili kamu işveren sendikası tarafından Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yürütülebilecek ve sonuçlanabilecek. Süreç sonunda kararlaştırılan toplu iş sözleşmesine göre belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan artışlar idarece ödenecek. Kamu işveren sendikaları tarafından yapılmayan toplu iş sözleşmelerinde ise fiyat farkı ödenmeyecek.

Tüm bunların yanında her sene yenilenen hizmet sözleşmeleri ile işçilerin her sözleşme döneminde yaşadığı işten çıkarılma korkusu, sözleşme dönemlerinin üç yıllığa çıkarılmasıyla ortadan kaldırılacak.

Sertaç Sedat KÖKSAL

Soru Görüş ve Önerileriniz İçin,

E-posta: sertack@hotmail.com

Twitter: @sertackoksal

YORUM YAZ
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.