Dr.Sibel DOĞAN
Dr.Sibel DOĞAN
Dr.Sibel DOĞAN yazılarıyla NAME HABER'de...
13 Eylül 2018 Perşembe / namehaber@hotmail.com - Tüm Yazılar

AKADEMİSYEN/ARAŞTIRMACI/YAZAR/Dr.ÖĞRETİM ÜYESİ 

NAME HABER SAĞLIK KOORDİNATÖRÜ

Dr.Öğretim Üyesi Sibel Doğan KİMDİR?

1981 yılında Malatya’da dünyaya geldi.

2004-2012 yılları arasında Erciyes Üniversitesi bünyesinde öğretim görevlisi olarak çeşitli idari ve akademik görevleri yerine getirdi, aynı zamanda ERÜ Onkoloji Hastanesinde de kanser hastalarına, ailelerine ve sağlık personeline yönelik psikososyal destek programlarını yürüttü.

Eylül 2012’den itibaren Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde görev yapmaktadır. Aynı zamanda erişkin kanser hastalarına ve ailelerine yönelik psikososyal destek hizmetlerini yürütmektedir.

Akademik ilgi alanları; psiko-onkoloji, yaşam sonu dönem sorunları, huzurlu ölüm, hospisler, palyatif bakım ve aynı zamanda politik psikolojidir.

Akademik yaşamı boyunca ve halen, ruh sağlığı, kişiler arası iletişim, kişisel gelişim, psiko-onkoloji ve palyatif bakım, geriatri, yaşam sonu dönem sorunları ile ilgili konularda önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarında pek çok dersi yürüten, yurtiçi ve yurtdışı pek çok bilimsel faaliyeti sürdüren akademisyen, aynı zamanda pek çok sosyal sorumluluk projesi kapsamında, daha çok kanser hastalarıyla ilgili birçok etkinliği organize etmiş veya içerisinde yer alarak önemli katkılarda bulunmuştur.

Özellikle ülkemizde bulunmayan ancak oldukça gerekli olduğuna inandığı hospislerle ilgili, çeşitli Avrupa ülkeleri, USA ve Kanada’ da bununla ilgili pek çok kurumu incelemiş ve eğitim faaliyetlerinde bulunmuş, özellikle yaşam sonu süreçteki kanser hastalarına yönelik, pek çok palyatif bakım, tamamlayıcı tıpla ilgili uygulamalar ile psiko-onkolojik yaklaşım eğitimlerine katılmış ve sertifikalar almıştır.

Ülkemizde hospisleri tanıtmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için pek çok seminer, konferans vermiş, akademik yazılar yazmıştır.

Akademisyen aynı zamanda, ileri düzeyde İngilizce konuşma, okuma-yazma becerileri ile nitel ve nicel bilimsel araştırma metodları ve istatistik bilgi ve becerilerine sahiptir.

Başlıca bilimsel yayın ve faaliyetler:

 • Sibel Doğan. “Ülkemizde Hospis sorunu, Hospislere neden ihtiyacımız var?” SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Eylül-Ekim-Kasım 2018 sayı:48 (Basımda)
 • Sibel Doğan. “Onkolojide Palyatif Bakım” Medipol Sağlıcakla | Sağlıklı Yaşam Dergisi | İlkbahar 2018 sayı: 10
 • Sibel Doğan. “Yaşlı bakım hizmetleri ve sorunları”. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Eylül-Ekim-Kasım 2017 sayı:44 sayfa: 36-39.
 • Sibel Doğan. Sağlık Bakımında Konforun Başka Bir Boyutu “Palyatif Bakım” SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Mart-Nisan-Mayıs 2017 sayı: 42, sayfa:84-85.
 • Sibel Doğan. “Kanser Hastasını Anlamak” (birlikte çok güçlüyüz) Medipol Sağlıcakla | Sağlıklı Yaşam Dergisi | İlkbahar 2017 sayı :8 s:72-75
 • Sibel Doğan. “Yaşamın sonuna bakış” SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi. Aralık-Ocak-Şubat 2016-2017  sayı:41, sayfa: 58-59.
 • Sibel Doğan. “Huzurlu ölüm ve hospisler”.  SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi. Eylül-Ekim-Kasım 2015 sayı: 36 sayfa :42-45
 • Sibel Doğan. “Hasta ve Sağlık Çalışanları Gözünden Son Günler İçin Son Sözler, Son Görevler” . SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi. Eylül-Ekim-Kasım 2014, sayı: 32,  sayfa: 90-93.
 • H Tel, H Tel, S Doğan. Fatigue, anxiety and depression in cancer patients. Neurology, Psychiatry and Brain Research 2011;17:42-45
 • S Doğan, S Kula Şahin. Feelings are chemicals, which can kill or cure? : Humor therapy: the way of benefitting from power of feeling for cancer patients. Journal of the psychological, social and behavioral dimensions of cancer 2011(2);20
 • S Kula Şahin, S Doğan. Art therapies as complementary therapies for cancer patients. Journal of the psychological, social and behavioral dimensions of cancer 2011(2);20
 • Sibel Dogan, Cevahir Simsek : Comparing The Post-Traumatic Growth Levels of Turkish Patients with Breast and Lung Cancer. Journal of The Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer.Abstracts of the 2016 World Congress of Psycho-Oncology 17-21 October 2016, Dublin, IRELAND, 118-119/350, Dublin, IRELAND, 2016
 • Doğan S, Özdemir F, Fındıkoğlu S, Gündoğan H, Çapa A et al. : The effect of health care settings and health care conditions upon hopelessness loneliness levels. European journal of palliative care -abstracts, 147/P1-383, Copenhagen, Denmark, 2015
 • Doğan S, Aslanbay Ş, Erim H, Aslanbay M, Taşdelen K : The effect of therapeutic tactile touch practicesdone for the patients in the intensive care units upon their fear, anxieties and pain levels. European journal of palliative care- abstracts, 183/P2-048, Copenhagen, Denmark, 2015
 • Doğan S, Deniz MB, Kahveci S, Kantar G : End of life process as observed by those who faced death most. European journal of palliative care - Abstracts, 147/P1-384, Copenhagen/Denmark, 2015
 • Sibel Doğan, Can Ceylan : Stigmatic aspects of cancer theme in the Turkish cinema and television sector. Abstracts of the 2015 Words Congress of Psych-oncology, 342/P2-214, Washington DC, USA, 2015
 • Hanefi Ozbek, Sibel Doğan, Ozcan Yildiz, Ahmet Bilici, Fatih Ölmez et al. : The Effect of music therapy done with traditional Turkish music upon the psychological and physical status of cancer patients receiving chemotherapy. Abstracts of the 2015 World Congress of Pysch-oncology. 28 July- 1 August, 273/P2-85, Washington DC, USA, 2015
 • Sibel Doğan, Özcan Yıldız, Kadriye Slocum : To know or not to know that you have cancer: The psychiatric symptom levels of Turkish cancer patients according to knowledge of their cancer diagnosis. Psycho-oncology 23 (suppl. 3), 381/P3-0305, Portugal/Lisbon, 2014
 • Sibel Doğan, Havva Tel, metin Özkan : “Effect of Relaxation Exercise on Fatigue, Depression and Level of Quality of Life in Diagnosed with Breast and Colorectal Cancer Within Patients Under Adjuvant Chemotherapy”. 15th World Congress of Psycho-Oncology-Journal of the psychological, social and behavioral dimensions of cancer 2013; 249-50, 249-250/P2-79, Rotterdam/Hollanda, 2013
 • Ozcan Yildiz, Sibel Dogan, Seher Sen, Kadriye Slocum : “Yes, I Have Cancer, But I am Going to Beat it! Only Then Will I Become a Mother”. A Case Report From the Psychosocial Perspective: Embryo Preservation in Breast Cancer. 15th World Congress of Psycho-Oncology. Journal of the psychological, social and behavioral dimensions of cancer 2013; 249, 249/P2-78, Rotterdam/Hollanda, 2013
 • S Doğan, Ö Yıldız, S Şen, B Paylan.  Opiophobia In Turkish Cancer Patients And Their Relatives. Internatıonal Conference on opioids. 9-11 June 2013, Boston, USA
 • S Doğan, H Tel, Saraç B,Günaydın Y, Medik K. The state of anger experience of the women caregivers of psychiatry patients. 4th World Congress on Women's Mental Health. 16-19 March 2011 - Madrid, SPAIN
 • Polat Y, Yıldırım E, Doğan S. “The Reflection of Physıcal and Recreatıonal Actıvıtıes of Elderly Women on The Level of Loneliness” “10th International Conference on Sports: Economic, Management, Marketing & Social Aspects”, 7-10 May 2010. Athens, GREECE.
 • Suna Fındıkoğlu, Sibel Doğan, Hanefi Özbek : Şizofrenik Hastalarda Müzik Terapinin Ruhsal Durum Üzerine Etkisi. Uluslararası Sanat Ve Sağlık Sempozyumu İMÜ- Kavacık Yerleşkesi, İstanbul, 21-22 Mayıs 2015
 • Sibel Doğan, Özcan Yıldız: Balın Nörökognitif Etkileri. Uluslararası katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı ürünleri Sempozyumu, 20-22  Kasım 2015 Marmaris.
 • S Doğan. Huzurlu Ölüm Ve Hospisler; Bir hospice deneyimi olarak; Hospice Case Sperentei.  20. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2013, Antalya
 • İ Keskin, S Doğan, S Gümrükçüoğlu. Istanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1.Sinif Öğrencileri Ile Tip Fakültesi-Diş Hekimliği Fakültesi 1.Sinif Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Becerilerinin Değerlendirilmesi. Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu 2-3 Mayıs 2013, Kocaeli.

Verdiği Başlıca Konferans, Seminerler ve Panel konuşmaları

 • Sibel Doğan: Madde Bağımlılığında Psikososyal Tedavi Ve Yaklaşımlar. Kas-der Uyuşturucuya ve kadına şiddete hayır paneli. 4.02.2018, İstanbul (panel konuşması)
 • Sibel Doğan. Müzik Psikolojisi. Müzikle Tedavide Geleneksel Yaklaşımlar kursu. (eğitici). 28 Ekim 2017. Edirne.
 • Sibel Doğan.  Hasta Memnuniyeti-Hasta Hakları-İletişim Becerileri . 14/11/2017, 16/11/2017  Koşuyolu Medipol hastanesi, İstanbul (Seminer sunumu)
 • Sibel Doğan: Onkoloji Alanında Psikososyal Sorunlar ve Baş Etme Yöntemleri. Temel Düzey Kanser Kursu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi. 09.09.2017. İstanbul. (panel konuşması).
 • Sibel Doğan: Palyatif Bakımda Psikososyal Boyut. Medipol üniversitesi 1. Palyatif bakım sempozyumu. İstanbul,  25 mayıs, 2017. (panel konuşması)
 • Sibel Doğan.  Hasta Odaklı İletişim, Zor Hastalarla İletişim 6 Mayıs  2017, Koşuyolu Medipol hastanesi, İstanbul (Seminer sunumu)
 • Sibel Doğan: Kanser Hastasını Anlamak. Kansersiz yaşam gücü etkinliği, Beykoz Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi, 21 ocak 2017, İstanbul (panel konuşması)
 • Sibel Doğan. Hasta odaklı İletişim 17. 12. 2016 Türkiye hastanesi, İstanbul (Seminer sunumu)
 • Sibel Doğan: Meme Kanserinde Güncel Psikoterapötik Yaklaşımlar. Meme kanserinde tanı, tedavi ve hemşirelik bakımında güncel yaklaşımlar sempozyumu, 5 nisan 2016, İstanbul (panel konuşması)
 • Sibel Doğan: Organ Naklinin Psikososyal Boyutu. Organ Bağışı farkındalık sempozyumu. İMÜ- Kavacık Yerleşkesi, İstanbul, 9 Kasım. 2016 (panel konuşması)
 • Sibel Doğan. Huzurlu Ölüm Ve Hospisler. Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü Eczacılık Fakültesi. 6 mayıs 2013, Istanbul (Konferans)
 • Sibel Doğan. Huzurlu Ölüm ve Hospisler. İMÜ- Unkapanı Yerleşkesi. 31.01.2013 Istanbul (Konferans)
 • Sibel Doğan. Huzurlu Ölüm ve Hospisler. İMÜ- KavacıkYerleşkesi. 24.01.2013 Istanbul (Konferans)

 

Başlıca Projeler:

 1. ERÜ. BAP. TSD-10-3260, Araştırmacı, “Gevşeme Egzersizinin Kemoterapi Alan Hastaların Yorgunluk, Depresyon ve Yaşam Kalitesi Düzeyine Etkisi”, 2010-2012
 1. ERÜ. BAP. TSA-08-587, Araştırmacı, “Kanser Hastalarında Öfke İle Etkili Baş Etme Becerilerinin Geliştirilmesi”, 2009-2011

Yayın Kurulu Üyelikleri: 

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (hakemlik)

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi (hakemlik)

Journal of Palliative Care & Medicine (Editorial Board Member) 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Bütüncül ve Birleştirici Tıp Derneği

Apiterapi Derneği

Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu

YORUM YAZ
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.