22. ve 26.Dönem Milletvekili Prof.Dr.Mustafa ILICALI
22. ve 26.Dönem Milletvekili Prof.Dr.Mustafa ILICALI
Prof. Dr. Mustafa ILICALI Yazılarıyla NAME HABER'de...
31 Ekim 2014 Cuma / namehaber@hotmail.com - Tüm Yazılar

Türkiye'nin marka isimlerinden Prof. Dr. Mustafa ILICALI Beyefendi köşe yazıları ile önümüzdeki haftadan itibaren NAME HABER'de siz değerli okurları ile buluşacak ve haftalık yazılarını yazmaya başlayacaktır.

Kendilerine NAME HABER ailesine hoşgeldin diyor ve başarılarının devamını diliyoruz...

Prof. Dr. Mustafa ILICALI KİMDİR? 

( Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Ulaştırma Mühendisliği Bölümü Kurucu Başkanı / BAU UYGAR Başkanı )

Adı Soyadı : Mustafa ILICALI
Doğum Tarihi : 15.06.1954
Doğum Yeri : Erzurum
Medeni Hali : Evli, 2 çocuklu
Elektronik Posta : mustafa.ilicali@bahcesehir.edu.tr
Web : http://www.mustafailicali.com .
________________________________________
Doktora :Yıldız Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bilim Dalı Ulaştırma Programı 1988
Yüksek Lisans : Yıldız Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bilim Dalı Ulaştırma Programı 1978
Lisans : İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 1975
Lise : Erzurum Lisesi, İzmit Lisesi 1971
Ortaokul : Erzurum 23 Temmuz Ortaokulu 1968
İlkokul : Erzurum İsmet Paşa İlkokulu 1965
________________________________________
Doçent : Üniversite 03.05.2011 ı 1994
Profesör : Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü - Ulaştırma 2002
________________________________________
Bahçeşehir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi 2010
Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma Uygulama Araştırma Merkezi Başkanı 2008
Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı Koordinatörü 2008
Başkan Danışmanı (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) 2007
İDO Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi 2010
ULAŞI 03.05.2011 22.Dönem Erzurum Milletvekili 2002-2007
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 03.05.11 03.05.2011 ürk Delegasyonu Üyesi
Batı Avrupa Birliği Türk Delegasyonu Üyesi
AK Parti MKYK Üyesi 23.05.2006-11.11.200 03.05.11 Avusturya Parlamentolararası Dost 03.05.11 k Üniversitesi İnşaat Fakültesi 03.05.11 (Prof. Dr.) 2000-2002
KİPTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 1998-1999
İSBAK. A.Ş. Yönetim Kuru 03.05.2011 Yönetim Kurulu Üyesi 1997-1999
UKOME Üyesi 1997-1999
İstanbul Büyükşehir Belediyesi GSM (Gayri Sıhhi Müesseseleri) Üyesi 1997-1999
İstanbul İl Trafik Komisyonu Üyesi 1997-1999
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma Planlama Koordinasyon (APK) Daire Başkanı
1997-1999 İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık (Teknik) Komitesi Üyesi 1995-2000
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Danışmanı 1994-1997
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Doç. Dr.) 1994-2003
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) 1989-1994
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı - Araştırma Görevlisi 1979-1989
Kocaeli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 1977-1979
Kocaeli Bayındırlık Müdürlüğü, Kontrol Mühendisliği - Kontrol Amiri 1975-1979
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
The Estimation of Rutting For Bituminous. Mixtures Used In Turkey. Arrb Tr. - Australian Road Research Board.
A Real Time Cycle and Green Time Calculations For Signalized Intersections. Arrb Tr - Australian Road Research Board.
Air Pollution from Cars. International Conference on Environmental Pollution Lisbon, Nisan, 1991.
The Benefits to Turkey’s Economy of the Selection of the Pavement Superstructure 7th International Symposium on Concrete Roads Vienna, 3-5 October, 1994.
XXXI.Yüzyıl Perspektifinde İstanbul Metropoliten Alanında Arazi Kulanım Kararları İle Ulaşım İlişkisi. Habitat II. Kent Zirvesi, İstanbul, 1996.
The Proposed Used of Coloured Asphalt in İstanbul. 1997 International Road Federation (IRF) XIIIth World Meeting. Toronto, Ontorio, Canada.
İstanbul Kentiçi Trafiğinin Optimizasyonu Üzerine Bir Öneri 2. Uluslar arası Ulaşım Sempozyumu, İstanbul 01.04.1998.
The Effects of SBS Odditives on the Properties of Bituminous Binder. Euroasphalt&Eurobitume Congress Spain, 20 September, 2000.
Evaluation of Performance Developments by Using Ofset Plans on An Asterial Street-A Case of İstanbul Euro 2001 Konferansı, Rotterdam, 9-11 Temmuz, 2001. 4
Karayolu Üstyapısında Temel Malzemesi Olarak Yüksek Fırın Cürufu. Y.Ü. Dergisi 86/2, İstanbul 1986.
An Investigation on Some of the Quarry Materials Which Are Used in Pavement of Trakya Motorway. Y.T.Ü. Dergisi, İstanbul, Mart, 1994.
Uygun Karayolu Üstyapı Tipi Seçiminin Önemi. Hazır Beton Birliği Dergisi 51. Sayı (Beton Yollar Sayısı - Temmuz 2002).
Karayollarında Meydana Gelen Trafik Kazalarında Otobüsün Rolünün İncelenmesi. Ulaştırma Dünyası Dergisi, İstanbul, Mayıs 1993.
Kentiçi Ulaşım Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme. Akabe İş Dünyası Dergisi, İstanbul, Nisan 1994.
İstanbul’un Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri. Yapı Malzeme ve Teknik Dergisi, Sayı 1, Nisan 1995.
Ülkemizde Ulaştırma Planlaması Üzerine Yapılan Çalışmaların Planlı Dönem Başlangıcından Günümüze İrdelenmesi. Yapı Malzeme ve Teknik Dergisi, Sayı 2, 06.07.1995.
Yol Üstyapısında Asfalt Emülsiyonunun Kullanılabilirliği. Yapı Malzeme ve Teknik Dergisi, Sayı 7, 04.05.1996.
Karayolu Üstyapısı Projelendirme Esasları. Yapı Malzeme ve Teknik Dergisi, Sayı 29, Ekim 1998.
Şehiriçi Yollarda Uygulanmakta Olan Üstyapı Kesiti ve Malzemelerin Değerlendirilmesi. İsfalt Yol kültürü Dergisi, Sayı 1, 1998.
Fatih ve Mecidiyeköy’de Gürültü Tespiti ve Trafiğin Katkısı. İsfalt Yol Kültürü Dergisi, Sayı 3, 1998.
Trafik Belediye Yönetmeliği. İstanbul Belediye Zabıta Vakfı Aylık Dergisi, Ekim 1998.
Türkiye’de Ulaşımın Sorunları. Konvoy Dergisi, Mart 2000.
Yaklaşan Yerel Seçimlere Katılacak Kişilere Verilecek Eğitimin Önemi. Kent Yönetimi Dergisi, Sayı:4, Kasım-Aralık, 2008. 5
Şehircilik ve Ulaşım. Mimar ve Mühendis Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edilmiş makale.
Yüksek Fırın Cürufunun Ulaştırma Yapılarında Değerlendirilmesi. Milli Prodüktivite Merkezinin Düzenlendiği Atık Maddelerin Değerlendirilmesi Sempozyumu. Ankara, 28-29 Mayıs, 1988.
Kentiçi Ulaşım Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme. Akabe İş Dünyası Dergisi, İstanbul, Nisan 1994.
İstanbul’un Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri. Yapı Malzeme ve Teknik Dergisi, Sayı 1, Nisan 1995.
Ülkemizde Ulaştırma Planlaması Üzerine Yapılan Çalışmaların Planlı Dönem Başlangıcından Günümüze İrdelenmesi. Yapı Malzeme ve Teknik Dergisi, Sayı 2, 06.07.1995.
Yol Üstyapısında Asfalt Emülsiyonunun Kullanılabilirliği. Yapı Malzeme ve Teknik Dergisi, Sayı 7, 04.05.1996.
Karayolu Üstyapısı Projelendirme Esasları. Yapı Malzeme ve Teknik Dergisi, Sayı 29, Ekim 1998.
Şehiriçi Yollarda Uygulanmakta Olan Üstyapı Kesiti ve Malzemelerin Değerlendirilmesi. İsfalt Yol kültürü Dergisi, Sayı 1, 1998.
Fatih ve Mecidiyeköy’de Gürültü Tespiti ve Trafiğin Katkısı. İsfalt Yol Kültürü Dergisi, Sayı 3, 1998.
Trafik Belediye Yönetmeliği. İstanbul Belediye Zabıta Vakfı Aylık Dergisi, Ekim 1998.
Türkiye’de Ulaşımın Sorunları. Konvoy Dergisi, Mart 2000.
Yaklaşan Yerel Seçimlere Katılacak Kişilere Verilecek Eğitimin Önemi. Kent Yönetimi Dergisi, Sayı:4, Kasım-Aralık, 2008. 5
Şehircilik ve Ulaşım. Mimar ve Mühendis Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edilmiş makale.
Yüksek Fırın Cürufunun Ulaştırma Yapılarında Değerlendirilmesi. Milli Prodüktivite Merkezinin Düzenlendiği Atık Maddelerin Değerlendirilmesi Sempozyumu. Ankara, 28-29 Mayıs, 1988.
Farklı Trafik Koşulları Altında Uygun Karayolu Üst Tipi Seçiminin Ülkemiz Ekonomisine Katkısı. VII. Mühendislik Haftası, Isparta, 25-29 Mayıs, 1992.
Beşiktaş İlçesi Merkezinde Uygulamaya Konan Yeni Trafik Düzenlenmesinin Eski Durumla Karşılaştırılması. 2. Kentiçi Ulaşım Kongresi, İstanbul, 16-18 Aralık, 1992.
Edirne-Hatay (E-5) Karayolunda Meydana Gelen Kazaların İrdelenmesi ve Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Trafik Güvenliği Sempozyumu Eskişehir, 21-22 Ocak, 1993.
İzmir-Gürbulak (E-23) Karayolunda Meydana Gelen Trafik Kazalarının İrdelenmesi ve Değerlendirilmesi. 3. uluslar arası Trafik Güvenliği Sempozyumu Eskişehir, 21-22 Ocak, 1993.
Ülkemiz Otoyollarında Uygulanmakta Olan Üstyapı Tipinin İrdelenmesi. İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler. 1. Teknik Kongre Gazi Magosa-Kıbrıs, 25-27 Ekim, 1993.
İşletmeye Açılan Otoyollarımızda Karşılaşılan Sorunlar. 1. Teknik Kongre, Gazi Magosa-Kıbrıs, 25-27 Ekim, 1993.
Ülkemiz Karayollarında Meydana Gelen Trafik Kazaları Üzerine Bir Değerlendirme. Trafik Güvenliği ve Çağdaş Uygulamaları Sempozyumu, İzmir, 26-28 Kasım 1993.
Ülkemiz Karayollarında Meydana Gelen Trafik Kazalarının Ekonomik Etüdü. Trafikte Güvenlik ve Çağdaş Uygulamaları Sempozyumu İzmir, 26-28 Kasım, 1993.
Harem-Gebze Raylı Sistem Projesi 2. Ulusal Demiryolu Kongresi, İstanbul, 17 Aralık, 1994.
Ülkemizde ve Bazı Avrupa Ülkelerinde Meydana Gelen Trafik Kazalarının Karşılaştırılması. 2 Ulusal Trafikte Güvenlik ve Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, 28-30 Nisan, 1995.
Büyük İş ve Eğlence Merkezlerinin Kentiçi Ulaşımına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. 2. Ulusal Trafikte Güvenlik ve Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, 28-30 Nisan, 1995.
İstanbul Kentiçi Karayolu Ulaşımında Eşdüzey Kesişmeler Üzerine Değerlendirme. 3. Ulaştırma Kongresi, 5-7 Haziran, 1995. 6
Kentiçi Karayollarında Yapılmakta Olan Asfalt Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma. 3. Ulaştırma Kongresi, 5-7 Haziran, 1995.
XXI. Yüzyıl’da İstanbul Metropoliten Alanının Geleceği. İstanbul 2020 Sempozyumu, Nisan, 1996.
İstanbul Metropoliten Alan Nazım Planında Tarihi Kültürel Doku ile Ulaşım İlişkisi. Ulusal Ulaşım Kongresi, Mayıs, 1996.
İstanbul’un Ulaşım ve Trafik Sorunlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Gönüllü Teşekküller Vakfı Habitat Hazırlık Sempozyumu, Haziran, 1996.
Renk Verici Katkı Maddelerinin Asfalt Kaplamada Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. 1. Ulusal Asfalt Sempozyumu, İstanbul, 19-20 Aralık, 1996.
Acil Park Şeridinde Üstyapı Tabakalarının Dizaynı Üzerine Bir Araştırma. 1. Ulusal Asfalt Sempozyumu, İstanbul, 19-20 Aralık 1996.
İstanbul’da Asfalt Kaplamaların Yeniden Kullanımı Üzerine Bir Çalışma. 1. Ulusal Asfalt Sempozyumu. İstanbul, 19-20 Aralık, 1996.
Modifiye Edilmiş Bitümlü Bağlayıcıların Özelliklerinin Saptanmasında Kullanılan Standart Olmayan Test Yöntemleri. II. Ulusal Asfalt Sempozyumu, 10-11 Aralık, 1998.
İstanbul’da Ulaşım ve Trafik Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sempozyumu 99, İstanbul, 17-19 Şubat 1999.
İleri Sinyalizasyon Sistemleri Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sempozyumu 99, İstanbul, 17-19 Şubat, 1999.
Kentiçi Karayolu Trafiğinin Optimizasyonu İçin Sinyalize Kavşakların Gerçek Zamanlı Kontrolü, 2000.
Soğuk Karışımlarda Agrega Gradasyonunun Optimum Bitum Muhtevasına Etkisi , 2000.
Yol ve Trafik Güvenliğinde Hız Kesicilerin Önemi. Yol ve Trafik Güvenliği Sempozyumu, Ankara, 14-16 Mart, 2001.
Asfaltın Yeni Yüzü 1. Kent Mobilyaları Sempozyumu, İSTON, İTÜ, Haziran, 2001.
Turizm ve Ulaştırma Komisyonu Başkanlığı ve Yayınlanmış Raporu, Doğu Anadolu Bölgesel ve Yerel Kalkınma Sempozyumu, Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Derneği, 18-19 Ekim, 2003. 7
Kentiçi Trafik Denetimi ve Yönetimi Paneli, TRODSA Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi, Ankara 23-25 Mayıs, 2007.
2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’da Ulaşıma Bir Bakış Paneli Yöneticiliği, 2007 Intertraffic İstanbul Fuarı, İstanbul, 9-11 Mayıs 2007.
ERVAK (Erzurum Vakfı) 16. Sultan Sekisi Toplantısı Ovit Dağı Tüneli Paneli, 29 Haziran, 2008.
Karayollarına Yönelik AR-GE ve İnovasyon Beklenti, Görüş ve Önerileriniz Paneli Moderatörlüğü. 10. Ulaştırma Şurası, İstanbul, 27 Eylül - 1 Ekim 2009.
Kentiçi Ulaşımda Toplu Taşımanın Önemi Ve İstanbul Örneği, İzmir Ulaşım Sempozyumu, İzmir, 8-9 Aralık, 2009.
Sathi Kaplamalar ve Asfalt Karışımların Performansı Oturum Yöneticiliği. 5. Asfalt Sempozyumu, 18-19 Kasım, 2009.
Mustafa ILICALI, Nilgün Camkesen, Selim Dündar,Otokorkulukların Trafik Güvenliğine Etkisi
Mustafa ILICALI, Nilgün Camkesen, Selim Dündar, Serdar Mavi, Serkan Tanoğlu, Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı.
Kentiçi Ulaşım Yönetimi Mevzuatı, Transist2010 02 Aralık 2010
Asfalt El Kitabı
TBMM’de 5 Yıl (2007)
Proje Teknik Şartnamesi. Destekleyen Kuruluş: T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü (1989).
İstanbul Kentiçi Asya-Avrupa Yolcu Ulaşımını ve Deniz Taşımacılığı Olanaklarının Araştırılması (1993).
Ümraniye Altyapı Projeleri Halkalı Toplu Konut Alanı Uyum Oyak vb. Proje Çalışmaları (1986-1994).
Renk Verici Katkı Maddelerinin Asfalt Emilsiyonu Karışımlarında Kullanımı Üzerine Araştırma Projesi. (Y.T.Ü. Araştırma Fonu, 1996-1999). 8
DPT’ce Hazırlanmakta Olan VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Karayolu İhtisas Komisyonu Üyeliği (Ankara, 1993).
İkitelli Organize Küçük Sanayi Bölgesi Ulaşım ve Trafik Etüdü (İstanbul, 1994).
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nazım Plan İstişare Heyeti Üyesi (1994-1995).
İstanbul Ulaşım Ana Planı Proje Koordinatörü (1994-1998).
Toplu Konut İdaresi Şanlıurfa Adana Toplu Konut Alanları Ulaşım ve Trafik Etüdü (1996).
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı APK (Altyapı Proje Koordinasyon) Daire Başkanlığı’nca Hazırlatılan Yeşil Işık İsimli Televizyon Eğitim Programları Danışmanlığı (1998).
DPT’ce Hazırlanmakta Olan VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu (Trafik Güvenliği Üyesi), (Ankara, 1999).
İstanbul’daki Bazı İlçelerin Ulaşım Etüdü, Trafik Planlaması Çalışmaları, Bimtaş Genel Müdürlüğü Adına Proje Yürütücülüğü (2000-2001).
Uluslararası Trafik Güvenliği Projesi Danışma Kurulu Üyesi (Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara 2001).
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Büyük Projeler Tetkik Değerlendirme Kurulu Üyesi (2001-2002).
İstanbul 1. Kentiçi Ulaşım Şurası, Yürütme, Değerlendirme ve İzleme Kurulları Üyesi (2001-2002).
İstanbul Geneli Akaryakıt İstasyonları İnceleme ve Değerlendirme Araştırma Projesi (Y.T.Ü. Rektörlüğü - Shell Company of Turkey) Proje Yürütücüsü (2001-2002).
İETT Hatlarının Etüdü ve Rehabilitasyonu Projesi (Y.T.Ü. Rektörlüğü-İETT Genel Müdürlüğü) Proje Yürütücüsü (2002).
İzmit Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Trafik Planlaması Projesi (Y.T.Ü. Rektörlüğü - İzmit Büyükşehir Belediyesi) Proje Yürütücüsü (İzmit, 2002).
Çeşitli Mahkemelere Yapılan Bilirkişilik Çalışmaları (1979-2002).
Çok Sayıda Alanın Ulaşım ve Trafik Etüdü Çalışması (1990-2002).
Doğu Anadolu Bölgesi Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Modeli Olarak Erzurum Örneği Raporu (2003).9
Ulaştırma Bakanlığı Erzurum Havaalanı İhalesi Çalışmaları (2003).
Aşağı Çat ve Yukarı Çat’da TOKİ Tarımsal Köy Projesi (2003-2006).
Ilıca Termal Sağlık Merkezi Projesi (2003-2007).
Ekonomik - Toplumsal - Mekansal Örgütlene İçin Dar Bölgeli Polarize Model Erzurum - Erzincan - Bayburt (EEB) Bölgesel Gelişme Planı (UNDP, DPT, YTÜ, AÜ) Proje Danışmanı (2004-2005). EEB Bölgesel Gelişme Planı’nın Analitik Raporu Kapsamında Basılı Yayınlar: Erzurum - Erzincan - Bayburt Bölgesel Gelişme Planı Analitik Rapor Kitap-I Erzurum - Erzincan - Bayburt Bölgesel Gelişme Planı Analitik Rapor -Haritalar - Kitap-II Erzurum - Erzincan - Bayburt Bölgesel Gelişme Planı Sentez ve Öneriler - Kitap-III Erzurum - Erzincan - Bayburt Bölgesel Gelişme Planı Sentez ve Öneriler - Haritalar - Kitap-IV
T.C. Ulaştırma Bakanlığı Ulaşım Ana Planı Stratejisi Çalışması Koordinatörlüğü (TBMM İzni, Bakanlar Kurulu Kararıyla) (2005).
Doğu Anadolu Turizm Odaklı Bölgesel Kalkınma ve Kış Olimpiyatları Araştırması (2005).
IRSA (International Road Safety Academy Association) Uluslararası Yol Güvenliği Akademisi Türkiye Ulusal Merkezinin Kurulması (2005).
İstanbul’a Göçü Önleme ve Sözleşmeli Organik Tarım Projesi (2005-2006).
Çağrı Merkezlerinin Doğu Anadolu Bölgesi’ne Kaydırılmasına Yönelik Çalışmalar (2005-2007).
İstanbul Ulaşım Raporu (Türkiye Cumhuriyeti 59. Hükümeti tarafından İstanbul’un Ulaşım ve Trafik Sorunlarıyla ilgili görevlendirilen komisyon) (2006).
Dağ Geliştirme Projesi Raporu (Türkiye Cumhuriyeti 59. Hükümeti’ne ve ilgili üst düzey yöneticilere sunulmuştur) (2006).
Ilıca İlçesi Termal Sera Projesi (2006).
Oltu Kömürlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Fizibilite Çalışmaları (2006).
Katı Atıklardan Yenilenebilir Enerji Elde Edilmesine Yönelik Proje (2006).
İstanbul Ticaret Odası, Telekominikasyon Üst Kurulu ile hazırlanan Çağrı Merkezleri Değerlendirme Toplantıları Koordinatörlüğü ve Raporu (2007). 10
TBMM Dünya Yol Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinlikleri Çalışmaları Organizasyonu (2007).
TBMM Türkiye Avusturya Dostluk Grubu Başkanı Olarak Olimpiyatlar ve Turizm İçin Dostluk Anlaşması (2008).
Intertraffic İstanbul Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Yol Güvenliği ve Park Sistemleri Fuarı Danışmanlığı (2009).
İstanbul Deniz Taksi Memnuniyet Araştırması ve Geleceğe Yönelik Talep Tahmini (2009).
Temsa ile Ortak Yapılacak Olan Türki Cumhuriyetleri Toplu Ulaşım Etüdünün Ön Hazırlıkları.
10. Ulaştırma Şurası Trafik Güvenliği ve Otokorkuluklar Raporu (2009-2010).
Bodrum Belediyesi, Kent İçi Trafik Etüd Projeleri (2009-2010).
Ordu İlinin Kısa ve Orta Vadede Trafiğin Çözümü İçin Trafik Sirkülasyon Projelerinin Hazırlanması (2009-2010).
TCDD Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında bakım onarım çalışmalarının ve işletmecilik performansının değerlendirilmesi, gelişmiş demiryollarına sahip ülkelerdeki uygulamalar ile karşılaştırılması ve bu konuda gerekli literatür çalışmalarına destek olunması konusunda danışmanlık hizmeti sunulması (2009-2010).
Ankara - Eskişehir YHT Hattı ve bu hat ile bağlantılı olarak Eskişehir - Haydarpaşa arasında konvansiyonel tren hattının yol güvenliği için güvenlik risklerinin tespit edilmesi, tespit edilen risklerin raporlanması ve kameralı güvenlik sistemleri ile ilgili projelerin hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti sunulması (2009-2010).
Aktif Bank ile Bahçeşehir Üniversitesi UYGAR Merkezi arasında Ülkemizdeki Kentiçi Toplu Ulaşım Sistemlerinin Geliştirilmesine İlişkin İşbirliği Çerçeve Protokolü imzalandı.
Karayolu Trafik Güvenliği Ulusal Eylem Planı (2009- …).
Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı 2010-2013 Milli Eğitim Bakanlığı Sunum 29.04.2010 Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı 2010-2013 Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala'ya Sunum 13.05.2010
KKTC Karayolu Güvenliği Projesi - Piri Grup Danışmanlık Hizmeti (2009-2010).
AB 7. Çerçeve Programı Kapsamında Uluslararası Toplu Taşıma Güvenliği Projesi (2009-2010).
Yapı Merkezi ile İstanbul Boğazı Karayolu Boğaz Geçiş Tüneli Projesi Trafik Etüt Çalışması (2009-2010). 11
İ.B.B., Turkcell, TURCom, Global Bilgi, ARA Limited, EAS, Bahçeşehir Üniversitesi İşbirliği ile Yürütülen Alo Taksi Projesi (2009-2010).
Kırşehir Emniyet müdürü Osman Öztürk’ün Türkiye’de Trafik Kazaları Gerçeği kitabının Uygar tarafından basılması çalışmaları (2009-2010).
Ayvalık Belediyesi Kentiçi Trafik Düzenleme Projesi (2010).
Ankara-Eskişehir YHT hattına ait Çatlak Betonarme Kataner Direklerinin Onarım ve Değişim Sürecine Ait Danışmanlık Hizmeti Projesi (2010 - … )
Trafik Kazaları Bilinçlendirme Kampanyası (Müsiad) (2010 - …)
İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı” Uzman Görüşü (31 Ocak 2011)
1. Doğu Anadolu Gelişim Projesi, Meral Tamer, Milliyet Gazetesi, 2 Mart 2004.
2. İstanbul Ulaşımına Yabancılar da Talip, Yalçın Bayer, Hürriyet Gazetesi, 9 Nisan 2006.
3. Vekillerden Güldüren Anılar, Songül Baş, Sabah Gazetesi, 30 Mayıs 2006.
4. Kartepe ve Erzurum, Mehmet Canıtatlı, Bugün Gazetesi, 18 Temmuz 2006.
5. Mustafa Ilıcalı Bu Şehir İçin Bir Şanstır, Mehmet Şener, Palandöken Gazetesi, 22 Şubat, 2007.
6. Akdağ da, Ilıcalı da Bu Şehir İçin Birer Değerdir, Mehmet Şener, Palandöken Gazetesi, 18 Mayıs 2007.
7. Prof. Ilıcalı, Prof. Tezer, Ulaşım..., İskender Aruoba, Radikal Gazetesi, 21 Eylül 2009.
8. Belediye Başkanları, İskender Aruoba, Radikal Gazetesi, 7 Aralık 2009.
9. Avusturya ile olimpiyatlar ve turizm için yapılan dostluk anlaşması hakkında Avusturya Büyükelçisi Dr. Heidemaria Gürer’in yorumu:
http://www.medya73.com/avusturyanin-ankara-buyukelcisi-gurer-erzurumda-haberi-174619.html
10. Ekonomik-Toplumsal-Mekansal Örgütlenme İçin Dar Bölgeli Polarize Model hakkında Prof.Dr. Ayşenur Ökten’in yorumu: http://www.kudaka.org.tr/erzurum-erzincan-bayburt-calistaylarindan-notlar.html
 
1. 635 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı.
2. 5234 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Verilen Önerge.
3. İETT’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Devrine Dair Kanun Teklifi.
4. 634 Sıra Sayılı Organik Tarım Kanun Tasarısının 8. Maddesine Verilen Önerge.
Üyesi Bulunduğu Mesleki Dernekler:
1. İnşaat Mühendisleri Odası
2. Yollar Türk Milli Komitesi
3. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği
4. TRAP (Trafikte Ortak Akıl Platformu)
Üyesi Bulunduğu Sivil Toplum Kuruluşları:
1. Maltepe Erzurumlular Vakfı (Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Yardımcısı)
2. Kadıköy Erzurumlular Vakfı (Danışma Kurulu Üyesi)
3. İstanbul İnşaatçılar Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Başkan Yardımcısı)
4. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği
5. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası
Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Verdiği Tezler:
1. Ulaştırmanın Çeşitli Konularında Tamamlatılmış 3 Adet Doktora Tezi (1994-2002).
2. Ulaştırmanın Çeşitli Konularında Tamamlatılmış Çok Sayıda Yüksek Lisans Tezi (1992-2002).
3. Ulaştırmanın Çeşitli Konularında Devam Eden Çok Sayıda Yüksek Lisans Tezi (2009- ).
Verdiği Ders:
1. Karayolu
2. Karayolu Projesi
3. Trafik Mühendisliği
4. Altyapı Tesisleri
5. Otoyollar
6. Ulaştırma Problemlerinin Bilgisayarla Çözümü
7. Karayolu Üstyapısı ve Yeni Kaplama Teknikleri
8. Ulaştırma 2
9. Beton Yol ve Hava Meydanları
Diğer Etkinlikler:
1. Uzmanlık Konularında Çok Sayıda Ulusal Panellere Panelist Olarak Katılmak. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Fuarı (06-07 Mayıs 2010) Birinci Küresel Deniz Teknolojilerinde İnovasyon ve Deniz Ulaştırmasının Geleceği Konferansı İTÜ Maslak (24 Kasım 2010) Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansları (26 Kasım 2010) 2. Avrasya Yerel Yönetimler Kongresi Planlama ve Kentsel Gelişim (27 Kasım 2010) 14
6. Endüstri Müh. ve Sanayi Zirvesi (EMSAZ) Bursa (23-26 Aralık 2010)
2. Uzmanlık Konularında Çok Sayıda Radyo ve Televizyon Programına Katılmak.
3. Uzmanlık Konularında Çok Sayıda Ulusal Panel, Sempozyum Düzenleme Ekibinde Yer Almak.
Toplu Ulaşım Sempozyumu - TRANSİST (2-3 Aralık 2010) Trafik Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Semineri, Bahçeşehir Üniversitesi (29 Ocak 2010) İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim planı 2. ARAMA Konferansı (2 Kasım 2010)
4. Çeşitli Kurumların Düzenlediği Seminerlere Konuşmacı Olarak Katılmak (Marmara Boğazlar Belediyeler Birliği, vb.).
Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği İstanbul Dersi eğitim programında “İstanbul’da Trafik Yönetimi ve Denetimi” Konulu Sunum (23 Şubat 2010) Ulaşım ve Trafik Sorununa Kalıcı Çözüm Önerileri, TBB - MBB Büyükşehirler Sempozyumu (12 Haziran 2010) Yerel Yönetimlerde Ulaşım ve Trafik Sorunlarının Çözümüne Yönelik Öneriler (Yerel Yönetimler Akademisi) (23.10.2010) Geçmişten Günümüze Karadeniz GAP Demiryolu, Gümüşhane Demiryolu Paneli (25 Şubat 2011) Yerel Yönetimler ve Demokrasi, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu (05 Mart 2011) Modern Yapılaşmada Kentsel Dönüşüm, Gümüşhane Mimarlar&Mühendisler Platformu (12 Mart 2011)
5. AKP Siyaset Akademilerinde çeşitli il ve ilçe belediyelerinde Yerel Yönetimler-Demokrasi ve Ulaşım konularında sunumlar
6. Diğer Aktiviteler Raci Alkır’a Saygı, Konuşmacı, Proje Danışmanı (20 Şubat 2011) 93.Erzurum’un Kurtuluş Yıl Dönümü, Abdi İpekci Spor Salonu, Program Koordinatörü (12 Mart 2011)
YORUM YAZ
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.